Samfunnsansvar

Åpenhetsloven og vår aktsomhetsvurdering

Vedtatt av styret, 13.12.22

 

  1. Innledning

Tredal AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis.

Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

 

  1. Krav til egen virksomhet

Tredal AS erkjenner at egen forretningspraksis kan ha mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden.  Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

  • Aktsomhetsvurderinger med risikovurderinger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.
  • Ansvarlig innkjøpspraksis

 

  1. Krav til forhold i leverandørkjeden
    For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører.

Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider for å dekke grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og miljø.

 

SYSTEMATISERT ARBEID

 

VÅRE LEVERANDØRER

Vi har sortert våre leverandører i innenlandske og utenlandske bedrifter.

Samtidig har vi gruppert dem etter hvilket risikonivå vi antar etter vår erfaring og vurdering av dette.

I dette arbeidet har vi benyttet Complete Control som verktøy til å sortere leverandørene, sendt ut undersøkelser, purret på svar når nødvendig.

 

AKTSOMHETSVURDERINGER

Gjennom vår risikovurdering, kartlegging, forslag til tiltak og oppfølging kan vi vise til dokumenterte resultater.

Dette vises i vedlagte tabell-oversikt

 

SYSTEMATIKK

Vi har jevnlig gjennomgang og vurdering av avdekkede avvik og tiltak som er bestemt gjennomført.

Dette skal sikres gjennom årlig oppfølging minimum 1 gang pr år, og da fortrinnsvis i forbindelse med gjennomgang av vårt Internkontrollsystem.