Med en båthenger fra Tredal så gir du båten det aller beste.

Eks.: 15-600, 19-1300, 24-2500

  1. Første 2 tall står for den lengden i fot på båten som normalt hengeren passer for
  2. Den andre tallrekken står for tillatt totalvekt på hengeren i kg

Ved bruk av vår unike tipp konstruksjon henter du båten opp utrolig skånsomt fra vannet. På våre minste hengere kan du tippe hele rammen, mens våre større båthengere er utstyrt med en stor tippvogge.
Låsepalen på tippvoggen skal være fri når båten er på for at det alltid skal bli lik trykkfordeling på alle kjølrullene.
Den bakerste voggen har 2 kjølrulle hoved-trykkpunkter.
Når båten legger seg ned på det 3. kjølrull punktet fremme på rammen så blir trykket likt fordelt uansett om kjølen er helt vannrett eller noe buet.
Når hengeren kjøres uten båt, så må voggen låses i vannrett stilling for at den ikke skal vippe ukontrollert.


VS-750
12-400 SummerFun
T-7-KA
T-7-KAB
T-10-KAB
13-500
15-600
15-850
17-750
17-850
17-750A
17-850A
19-1100
20-1300
O-18-800
O-20-1300