Før du kjører - husk å sjekke at

- strømkabel til tilkoblet og fungerer
- at håndbrekket er av og hjulene triller
- at ingen ledninger henger i bakken
- at lasten er forsvarlig sikret
- evt. nesehjul er heist/sveivet helt opp
- sikkerhetswire er festet til bilen

Råd, veiledning & nyttig informasjon

Videre nedover på siden finner du relevant informasjon for Tredal eiere.

 • Til- og frakobling
  Ved tilkobling må det kontrolleres at kulekoblingen er i fullstendig inngrep og lås. Kuletrykket er viktig for kjøreegneskapene og det beste trykket varierer fra bil til bil. Normalt bør kuletrykket ligge mellom 40 – 80 kg.
  Obs! Negativt kuletrykk kan være meget farlig å kjøre med!

  Koble til sikkerhetsvaier og strømkabel og se til at eventuelt støttehjul er oppe.
  Sjekk at lysene virker slik de skal.
  Ved frakobling settes parkeringsbremsen på og ved parkering i bakke brukes hjulklosser eller lignenede. Parkeringsbremsen skal være av ved langtidsparkering, hvis ikke kan bremsebåndene irre fast til tromlene og sitte fast. Om bremsene henger kan man løsne dem ved å slå med en hammer på hjulboltene eller på trommelen.
 • Hjul
  Ettertrekk hjulbolter etter de første 30 km og kontroller dem deretter jevnlig.

  Tiltrekkingsmoment på 110Nm på stålfelger og 120Nm på aluminiumsfelger.
 • Påløpskobling
  Påløpskoblingen har 2 viktige funksjoner. Feste hengeren til bilen og å mekanisk trykke på bremsene på hengeren. Det er viktig å vedlikeholde påløpskoblingen.

  Etter ca. 5000 km eller minst en gang pr. år må påløpskoblingen smøres med grease og olje. Dersom det er liten eller ingen motstand når man trykker inn påløpskoblingen må
  gassdemperen skiftes og bremsene justeres.
 • Bremser
  Ved ny tilhenger eller bytte av bremsebånd bør bremsene justeres etter ca. 1000 km. Kontroller bremsene en gang hvert år og gjerne oftere ved kjøring med stor belastning. Bremsene er utstyrt med et system som gjør at bremsene ikke går på ved rygging. Rygges det med tung last kan bremsene ligge litt hardt på i starten. Man må da gjøre et rykk bakover og deretter fortsette å rygge. Hvis bremsene går på meget lett under kjøring eller man har støtvis bremsing er trolig gassdemperen i påløpskoblingen defekt og må byttes eller så er bremsene feiljustert.
 • Velg riktig båthengerstørrelse til båten
  Vekt på båten i henhold til hengerens nyttelast. Du må ha med motorens vekt, drivstoff og annen last.

  Lengde slik at båten ikke stikker for langt ut bak samtidig som kuletrykket er korrekt. Utstikk bak mer enn 100 cm. må merkes tydelig.

  Bredde slik at båten ikke stikker utenfor hengerens ytterste sidepunkt med mer enn 15 cm på hver side.
 • Justering av siderullene
  Båten skal stå med hovedtyngden på kjølerullene og støttes av siderullene.

  Tredal`s hengere har justerbar kjøl- og sideruller og disse tilpasses automatisk til de fleste standard båter. Etter behov kan sidestøttene justeres i høyden.

  Ved spesielle båttyper kan hengeren leveres med lengre eller kortere flattjern for justering etter behov. Ta kontakt med forhandler for spesialtilpassning.

  Når båten ligger riktig skal kjølerullholderne være løftet litt fra tverrbjelken.
 • Sjøsetting
  Husk å koble fra strømkabel og ta av lyktbrettet før hengeren kjøres ut til vannet.

  Rygg hengeren så langt ut at vannet går opp til felgkanten/underkant av bremser. Sjekk at det er dybde nok til å sjøsette. Bremsene skal ikke under vann! Skulle uhellet skulle være ute, skyll godt med ferskvann. Foreta sjekk og overhaling hos en av våre forhandlere.

  På 15 – 19 fots hengere skal tippen løses ut under lossing og lasting og låses under frakting.

  På 20, 22 og 24 fots hengere med tippramme bak skal tipplåsen kun brukes ved kjøring med tom henger. Ved frakting, lasting og lossing skal tipplåsen låses i åpen stilling.
 • Lagring og vedlikehold
  Ved lengre tids lagring anbefales det at hengeren klosses slik at dekkene avlastes og ikke blir urunde.

  Se vedlagte manualer for service og vedlikehold.

Finner du ikke det du lurer på?

Ta kontakt med nærmeste forhandler eller Tredal for videre hjelp

Ta kontakt