Med en båthenger fra Tredal så gir du båten det aller beste.

Ved bruk av vår unike tipp konstruksjon henter du båten opp utrolig skånsomt fra vannet. På våre minste hengere kan du tippe hele rammen, mens våre større båthengere er utstyrt med en stor tippvogge.
Låsepalen på tippvoggen skal være fri når båten er på for at det alltid skal bli lik trykkfordeling på alle kjølrullene.
Den bakerste voggen har 2 kjølrulle hoved-trykkpunkter.
Når båten legger seg ned på det 3. kjølrull punktet fremme på rammen så blir trykket likt fordelt uansett om kjølen er helt vannrett eller noe buet.
Når hengeren kjøres uten båt, så må voggen låses i vannrett stilling for at den ikke skal vippe ukontrollert.


Fant dessverre ingen slike hengere.

Men det betyr ikke at vi ikke har den!

Vi skreddersyr tilhengere etter ønske og behov.

Se noen eksempler
eller
kontakt oss for tilbud